Deratyzacja jest to zwalczanie szkodliwych gryzoni.

Można wyróżnić kilka metod zwalczania gryzoni:

  • metody chemiczne – używanie do walki z gryzoniami środków chemicznych, które dzielą się na rodentycydy (obniżają temperaturę gryzonia i powodują w efekcie śmierć z hipotermii) i antykoagulanty (obniżają krzepliwość krwi gryzonia powodując krwotok wewnętrzny i śmierć).
  • metody fizyczne – eliminowanie szkodników z wykorzystaniem pułapek mechanicznych i różnego rodzaju chwytaczy gryzoni.
  • metody biologiczne – wykorzystywanie do walki z gryzoniami ich naturalnych wrogów występujących w środowisku. Charakteryzują się one wysokimi kosztami i niepewną skutecznością.


Technicy firmy DEZYDER stosują zintegrowane metody zwalczania gryzoni (IPM), co oznacza że łączą w skoordynowany sposób istniejące sposoby i środki niszczenia szkodników. Dobre efekty w walce z gryzoniami przynosi stosowanie w zakładach metod sanitarnych (dbanie o higienę i niedopuszczanie do powstania miejsc przy budynkach, w których mogłyby mnożyć się gryzonie). Metody sanitarne należy łączyć z dbaniem o gryzonioszczelność budynków. Powinno się także wprowadzić monitoring aktywności gryzoni za pomocą karmników deratyzacyjnych i chwytaczy gryzoni. Zwalczanie gryzoni jest regulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Ustawa ta nakłada na właścicieli posesji obowiązek dokonywania okresowych akcji deratyzacyjnych. Zwalczanie gryzoni jest więc obowiązkowe.