Monitoring nazywany jest często stałym dozorem. W usłudze chodzi o wykonywanie stałej, zaplanowanej sekwencji pomiarów aktywności szkodników w danym obiekcie. W razie niekorzystnych wyników kontroli możliwe jest podjecie natychmiastowych działań naprawczych.

Obecnie w Polsce obowiązują przepisy, które nakazują każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność związaną z produkcją, przetwórstwem, magazynowaniem, transportem, dystrybucją oraz dostarczaniem produktów spożywczych wdrażanie zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), które są podstawą do zastosowania w przedsiębiorstwie bardziej rozbudowanych standardów bezpieczeństwa takich jak: HACCP, BRC czy IFS. Jedną z podstawowych i fundamentalnych zasad GHP jest zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami.

Firma Dezyder zajmuje się wdrażaniem kompleksowej ochrony obiektów przed szkodnikami wykorzystując integrowane metody zwalczania (IPM). Oceniamy zagrożenie dla zakładu ze strony szkodników, określamy słabe strony zakładu i na tej podstawie tworzymy system chroniący. Dostarczamy i instalujemy urządzenia monitorujące takie jak:

  • karmniki deratyzacyjne
  • chwytacze gryzoni
  • detektory owadów biegających
  • pułapki SP-LOCATOR
  • lampy owadobójcze
  • pułapki na muszki owocówki
  • pułapki na osy
  • i inne


Następnie opracowujemy indywidualny program ochrony obiektu przed szkodnikami wraz z mapami. Potem dokonujemy cyklicznej kontroli zainstalowanych urządzeń. Podczas kontroli następuje wymiana preparatów w urządzeniach monitorujących. Po kontroli wystawiane są odpowiednie protokoły.