Krety w Polsce są objęte częściową ochroną. Znalazły się one w wydanym w grudniu przez ministra środowiska Jana Szyszkę rozporządzeniu w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. To zresztą nic nowego – kret jest pod ochroną już od dawna.

Dopuszcza się zwalczanie kretów na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych i obiektów sportowych.

Znanych jest wiele sposobów walki z kretem takich jak:

  • metoda fizyczna – zastosowanie pułapek sprężynowych
  • metoda dźwiękowa – stosowanie odstraszaczy profesjonalnych lub własnoręcznie wykonanych z puszek, butelek itp.
  • zastosowanie w korytarzach wydrążonych przez kreta świec dymnych
  • stosowanie karbidu, czyli acetylenku wapnia wydzielającego zapach odstraszający krety
  • zalewanie korytarzy wodą


Wszystkie wymienione wyżej sposoby nie przynoszą rezultatu lub przynoszą krótkotrwały. Pracownicy firmy DEZYDER zwalczają krety skutecznie metodą fumigacji korytarzy wydrążonych przez szkodnika. Do fumigacji stosowany jest fosforowodór – bardzo trujący gaz, cięższy od powietrza, którego mogą używać jedynie wyspecjalizowane ekipy DDD posiadające stosowne zezwolenia. Gaz nie jest szkodliwy dla upraw i roślin. Dodatkową poza skutecznością zaletą tej metody jest to, iż nie ma konieczności niszczenia terenu posesji.