Dezynfekcja jest to postępowanie, które ma na celu zwalczanie drobnoustrojów i ich przetrwalników.

Dezynfekcję wykonuje się:

 • metodami fizycznymi – w tym przypadku do dezynfekcji używa się pary wodnej (odkażanie sprzętów, odzieży, wyposażenia sanitarnego) lub promieniowania UV (odkażanie powietrza).
 • przy użyciu środków chemicznych takich:
  – czwartorzędowe sole amoniowe,
  – alkohole, np. alkohol etylowy, alkohol izopropylowy,
  – aldehydy, np. formaldehyd, aldehyd glutarowy,
  – związki fenolowe, np. krezol, rezorcynol,
  – biguanidy, np. chlorheksydyna,
  – związki metali ciężkich, np. srebra, miedzi, rtęci,
  – związki halogenowe, np. jodyna, chloramina, jodofory,
  – fiolet krystaliczny (barwnik), mleczan etakrydyny (Rivanol),
  – utleniacze – nadtlenki, np. H2O2 lub nadmanganiany, np. nadmanganian potasu,
  – tenzydy, np. mydła,
  – kwasy i zasady.
Skuteczność użycia środków chemicznych jest zależna od stopnia wilgotności, czasu oddziaływania na powierzchnię dezynfekowaną i stężenia stosowanego do zabiegu specyfiku.